Projekto „Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu“ konferencijos atgarsiai 

Plačiau apie įvykusį renginį skaitykite čia


Š.m. balandžio mėn. 20 d. įvyks Projekto "Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu"  ĮŽANGINĖ KONFERENCIJA.

Konferencijos programa


2017 m. vasario mėn. 10 d. prasidėjo projektas "Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu".

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia


Gerb. KREA svetainės lankytojau,

Ką manote apie išmanųjį vartotoją išmaniame (pažangiame) elektros tinkle? Kaip įtraukti vartotoją į tokio tinklo kūrimą? Tai nauja, europinio lygmens problema.

Projekto SET-UP (Smart Energy Transition to Upgrade Regional Performance, liet. Per išmaniąją energetiką – į regiono ekonominę pažangą) vykdytojams svarbi Jūsų nuomonė!

Kviečiame ją pareikšti interneto svetainėje, pasinaudojant anketa „SET-UP VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMAS tema Elektros vartotojų įtraukimas į išmaniųjų elektros tinklų kūrimą“

Dėkojame Jums!


   2010-10-14
Daugiau naujienų
Kauno miesto savivaldybė
Kauno technologijos universitetas
Lietuvos energetikos institutas
Akcinė bendrovė "Kauno energija"
Registruotiems vartotojams

2017 m. vasario mėn. 10 d. prasidėjo projektas "Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu".

Projektas finansuojamas pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10  „GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR INSTITUCINIS VALSTYBĖS, PARAMOS GAVĖJOS, IR NORVEGIJOS VIEŠŲJŲ INSTITUCIJŲ, VIETOS IR REGIONINĖS VALDŽIOS BENDRADARBIAVIMAS“

Projekto biudžetas – iki 117 467,06 Eur.

85 % yra Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo paramos lėšos (iki 99 847,00 Eur)

15 % yra Norvegijos finansinio mechanizmo projekto bendrojo finansavimo lėšos (iki 17 620,06 Eur)

Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos savivaldybių gebėjimus klimato kaitos valdymo srityje.

Projekto uždaviniai:

  1. Parengti klimato kaitos švelninimo ir pritaikymo vietos lygmeniu gaires ir apibrėžti savivaldybių prisidėjimą prie Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos,  patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“, įgyvendinimo.

  2. Padidinti Lietuvos savivaldybių tarybų narių, savivaldybių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją.

Projekto vykdytojas: VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra

Projekto partneriai:

Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija

Lietuvos savivaldybių asociacija


Projekto „Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu“ konferencijos atgarsiai 

Dėkojame visiems savivaldybių vadovams ir atstovams, ministerijų, savivaldybių įmonių, universitetų, verslo bei VšĮ  atstovams, dalyvavusiems balandžio 20 d. vykusioje konferencijoje. Projektas finansuojamas pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietinės ir regioninės valdžios bendrdarbiavimas“. Projekto partneriai – VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija. 

Vienintelis būdas švelninti klimato kaitos poveikį – tai glaudus ir atviras tarp institucinis bendradarbiavimas, visuomenės švietimas ir tinkami bei laiku priimami sprendimai. Šio projekto vykdymo metu, kartu su Norvegijos partneriais, ketiname padėti savivaldybėms susipažinti su geriausiais Norvegijos pavyzdžiais (10 savivaldybių atstovų vyks į Norvegiją), bei bandyti juos diegti vietose (bus paruoštos gairės klimato kaitos švelninimo priemonių pritaikymui vietos lygmeniu) ir prisidėti prie visuomenės švietimo (bus organizuojami mokymai regionuose). 

Norime pasidžiaugti, kad konferencijos dalyviai aukštai įvertino mūsų pastangas. Net  94% dalyvių konferencijos temos aktualumą ir bendrą organizavimą įvertino labai gerai ir gerai. Pranešimų kokybės vertinimas taip pat labai aukštas (91% įvertino labai gerai ir gerai). Taipogi esame dėkingi už konferencijos dalyvių pastabas dėl konferencijos organizavimo (Palaikančios - Daugiau tokių konferencijų; Ačiū; Sveikintina iniciatyva. Kritiškos - Per daug šališkos, subjektyvios nuomonės kai kuriomis temomis; 2 pranešėjai netilpo į laiką; Problemos su mikrofonais). Gautos medžiagos praktinę vertę ir pritaikomumą darbe aukštai įvertino 61% dalyvių, o tai rodo, kad projekte numatyti mokymai yra svarbi projekto sudedamoji dalis ir jie  bus nukreipti savivaldybių darbuotojų kompetencijoms didinti. 

Dalijamės akimirkomis iš praėjusios konferencijos ir tikimės jūsų dalyvavimo ateinančiuose renginiuose.

Daugiau nuotraukų:   Konferencijos nuotraukos

Weblance
Weblance_CMS
Weblance Weblance