Apie mus

VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra (KREA) įkurta 2003 metais pagal Europos Sąjungos SAVE II programos projektą "Trijų energetikos agentūrų įsteigimas Venecijos mieste, Italija, Kauno regione, Lietuva ir Reunion regione, Prancūzija".

KREA steigėjai yra Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas ir akcinė bendrovė „Kauno energija“. Taigi, KREA apjungia stipriausių Lietuvoje specialistų jėgas problemų sprendimui energetikos ir aplinkosaugos srityse. KREA yra ne pelno siekianti organizacija, viešai teikianti paslaugas savivaldybėms, įmonėms bei fiziniams asmenims, sprendžiant problemas energijos taupymo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo bei aplinkosaugos srityse.

KREA tikslai

Pagrindiniai KREA veiklos tikslai:

  • pagalba Lietuvos ūkio subjektams, įgyvendinant ES direktyvas energetikos srityje,
  • ES šalių patirties energetikos srityje sklaida,
  • tarptautinių ryšių plėtra ir vietinio bendradarbiavimo skatinimas,
  • taupaus ir efektyvaus energijos naudojimo skatinimas,
  • atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas,
  • aplinkosaugos gerinimo skatinimas.

Steigėjai

Kauno miesto savivaldybė
Kauno technologijos universitetas
Lietuvos energetikos institutas
Akcinė bendrovė Kauno energija