Paslaugos

  • Pastatų ir pramonės įmonių energetiniai auditai
  • Pastatų termovizinė analizė
  • Darnios Energetikos Veiksmų Planų („Merų Pakto“ iniciatyva) rengimas
  • Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo skaičiavimai ir konsultacijos
  • Galimybių studijos atsinaujinančių energijos išteklių ir racionalaus energijos naudojimo, aplinkosaugos srityse
  • Konsultacijos, rekomendacijos energijos taupymo, aplinkosaugos srityse
  • Konferencijų, seminarų bei mokymų organizavimas

Mūsų patirtis:

Darnios Energetikos Veiksmų Planų ("Merų Pakto" iniciatyva) parengimas Šilalės rajono, Pakruojo rajono, Jelgavos, Jekabpils savivaldybėms.

Energetinių programų Alytaus, Birštono, Kauno bei Prienų rajono savivaldybėms parengimas.

Pastatų energetiniai auditai, objektų termovizinė analizė, investicinių projektų parengimas : Vilniaus ir Kauno miestų švietimo įstaigoms (50 mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų), VšĮ Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stočiai, Kauno apskrities specialiajai mokyklai.

Butų ir pastatų atitvarų bei šildymo sistemų termovizinė analizė (daugiau kaip 10 objektų).

Racionalaus energijos naudojimo Kauno mieste planas (energijos taupymo potencialo visuomeniniuose ir gyvenamuosiuose pastatuose, atsinaujinančių energijos išteklių potencialo, atliekinės šilumos potencialo, elektros poreikių patenkinimo galimybių, centralizuoto šilumos tiekimo tinklo potencialo įvertinimas).

Savivaldybių Pažangios Energetikos Dienų ("Merų Pakto" iniciatyva) organizavimas Birštono, Kauno ir Prienų rajono savivaldybėse.

"Europos energetikos apdovanojimo - Europos sertifikavimo ir kokybės vadybos sistemos efektyviai energiją naudojančioms savivaldybėms" įdiegimas Alytaus miesto savivaldybėje.

Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominis įvertinimas bei kompensacijos už rezervinę galią nustatymo skaičiavimas - daugiau kaip 350 objektų ( butų ir pastatų).

Atliekinės šilumos panaudojimo galimybių studija ( UAB „Respublikinis atliekų tvarkymo centras“)

Studijos tikslas - preliminari atliekų deginimo metu susidariusių dūmų šilumos panaudojimo galimybių analizė Palemono gyvenvietės šildymo ir karšto vandens poreikiams tenkinti šildymo sezono metu. Studijoje pateiktos atliekų deginimo šilumos utilizavimo galimybės, esamo garo katilo pervedimo į vandens šildymo režimą šiluminis skaičiavimas, atlikta preliminari atliekų deginimo šilumos utilizavimo tikslingumo analizė bei pateiktos išvados, remiantis atliekų deginimo aplinkosauginiais reikalavimais.

„Antrinės šilumos panaudojimo studija UAB „Kauno vandenys“ vandenvalos įmonėje“

Studijos tikslas – išpūdyto dumblo atšaldymo iki anaerobinių pūdymo procesų sustabdymui reikalingos temperatūros ir gautos šilumos panaudojimo technologijoje galimybių analizė. Pirmame studijos etape buvo pateikti preliminarūs problemos sprendimo būdai- apskaičiuoti dumblo tekėjimo schemos šilumos srautai, atlikta šilumos perteklių ir poreikių analizė. Antrame etape- atlikta šilumos panaudojimo galimybių analizė, parinkti procesų įrenginių darbo principai, atliktas ekonominis proceso realizavimo įvertinimas, pateiktos išvados bei rekomendacijos.

Renginiai