Projektas Smart Energy Transition to Upgrade Regional Performance (SET-UP)

SET-UP Interreg Europe

2016 m. balandžio 1 d. prasidėjo naujas projektas Smart Energy Transition to Upgrade Regional Performance (SET-UP), finansuojamas pagal Interreg Europe programą.

Projekto tikslai, veiklos ir rezultatai

 1. Projekto tipas – inovacijų sklaida ir diegimo stebėsena. Dėmesys pagrindinai skiriamas– ne moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, o pažangių išmaniųjų technologijų diegimui į skirstomuosius vidutinės ir žemos įtampos tinklus.
 2. Pažangios technologijos ir metodai bus atrenkami iš geros praktikos pavyzdžių. Geroji praktika bus perimama iš konsorciumo partnerių šalių.
 3. Tikimasi, kad projektas sustiprins Lietuvos suinteresuotųjų šalių dėmesį išmaniesiems tinklams ir padidins jų kompetenciją parenkant Lietuvai tinkamus išmaniųjų tinklų projektus ir jų finansavimo schemas.
 4. Per trejus metus (iki 2019 m. kovo 31 d.) kiekvienas partneris kartu su savo suinteresuotųjų šalių grupe parengs Veiksmų Planą savo šaliai (regionui). Jame bus pasiūlyti tinkamiausi nedideli išmaniųjų tinklų projektai, ir pirmiausia – grindžiami informacijos ir ryšių technologijomis. Sekančių dviejų metų laikotarpyje bus vykdoma parengto Veiksmų Plano diegimo stebėsena.
 5. Lietuvos išmanumo lygis skirstomuosiuose tinkluose yra vertinamas kaip žemesnis už vidutinį („Lietuvos Respublika: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa“ ), todėl projekto sėkmė Lietuvai yra labai svarbi.

Projekto partneriai

 • Bretanės inovacijų plėtros agentūra (BDI, Prancūzija);
 • Pietų transdunojaus regiono energetikos agentūra (STRADA, Vengrija);
 • Andalūzijos energetikos agentūra (Sevilija, Ispanija);
 • Algarves regioninė energetikos ir aplinkos agentūra (AREAL, Portugalija);
 • Kauno regioninė energetikos agentūra (KREA, Lietuva);
 • Bretanės regiono taryba (Prancūzija);
 • Regeno pietvakarių inovacijų centras (Regen SW, Jungtinė Karalystė);
 • Lesterio energetikos agentūra/Lesterio miesto taryba (Jungtinė Karalystė)).

Daugiau informacijos apie projektą:

http://www.interregeurope.eu/set-up/