Projektas "Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu"

Norway Grants. Norvegijos parama Lietuvai

2017 m. vasario mėn. 10 d. prasidėjo projektas "Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu".

Projektas finansuojamas pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR INSTITUCINIS VALSTYBĖS, PARAMOS GAVĖJOS, IR NORVEGIJOS VIEŠŲJŲ INSTITUCIJŲ, VIETOS IR REGIONINĖS VALDŽIOS BENDRADARBIAVIMAS“

Projekto biudžetas – iki 117 467,06 Eur.

85 % yra Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo paramos lėšos (iki 99 847,00 Eur)

15 % yra Norvegijos finansinio mechanizmo projekto bendrojo finansavimo lėšos (iki 17 620,06 Eur)

Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos savivaldybių gebėjimus klimato kaitos valdymo srityje.

Projekto uždaviniai:

  1. Parengti klimato kaitos švelninimo ir pritaikymo vietos lygmeniu gaires ir apibrėžti savivaldybių prisidėjimą prie Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“, įgyvendinimo.
  2. Padidinti Lietuvos savivaldybių tarybų narių, savivaldybių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją.

Projekto vykdytojas: VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra

Projekto partneriai:

Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija

Lietuvos savivaldybių asociacija