Projekto „Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu“ konferencijos atgarsiai

Norway Grants - Norvegijos parama Lietuvai

Dėkojame visiems savivaldybių vadovams ir atstovams, ministerijų, savivaldybių įmonių, universitetų, verslo bei VšĮ atstovams, dalyvavusiems balandžio 20 d. vykusioje konferencijoje. Projektas finansuojamas pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietinės ir regioninės valdžios bendrdarbiavimas“. Projekto partneriai – VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija.

Vienintelis būdas švelninti klimato kaitos poveikį – tai glaudus ir atviras tarp institucinis bendradarbiavimas, visuomenės švietimas ir tinkami bei laiku priimami sprendimai. Šio projekto vykdymo metu, kartu su Norvegijos partneriais, ketiname padėti savivaldybėms susipažinti su geriausiais Norvegijos pavyzdžiais (10 savivaldybių atstovų vyks į Norvegiją), bei bandyti juos diegti vietose (bus paruoštos gairės klimato kaitos švelninimo priemonių pritaikymui vietos lygmeniu) ir prisidėti prie visuomenės švietimo (bus organizuojami mokymai regionuose).

Norime pasidžiaugti, kad konferencijos dalyviai aukštai įvertino mūsų pastangas. Net 94% dalyvių konferencijos temos aktualumą ir bendrą organizavimą įvertino labai gerai ir gerai. Pranešimų kokybės vertinimas taip pat labai aukštas (91% įvertino labai gerai ir gerai). Taipogi esame dėkingi už konferencijos dalyvių pastabas dėl konferencijos organizavimo (Palaikančios - Daugiau tokių konferencijų; Ačiū; Sveikintina iniciatyva. Kritiškos - Per daug šališkos, subjektyvios nuomonės kai kuriomis temomis; 2 pranešėjai netilpo į laiką; Problemos su mikrofonais). Gautos medžiagos praktinę vertę ir pritaikomumą darbe aukštai įvertino 61% dalyvių, o tai rodo, kad projekte numatyti mokymai yra svarbi projekto sudedamoji dalis ir jie bus nukreipti savivaldybių darbuotojų kompetencijoms didinti.

Dalijamės akimirkomis iš praėjusios konferencijos ir tikimės jūsų dalyvavimo ateinančiuose renginiuose.

Daugiau nuotraukų: Konferencijos nuotraukos