Klimato kaitos švelninimui – Norvegijos praktika ir žinios

Norway Grants - Norvegijos parama Lietuvai

Kauno regioninė energetikos agentūra kartu su partneriais Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija (KS) bei Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) spalio 12 d. vykusia konferencija Raudondvaryje užbaigė vykdytą projektą „Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu“. Projektas finansuotas pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietinės ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“, o jo pagrindinis tikslas – stiprinti Lietuvos savivaldybių gebėjimus klimato kaitos valdymo ir prisitaikymo prie pasekmių srityje. Reikia pažymėti, kad Lietuvos savivaldybių vadovai atsakingai pažiūrėjo į projekto veiklas ir organizuojamus mokymus, siuntė savo darbuotojus semtis žinių ir susipažinti su geriausia Norvegijos praktika, o taip pat patys aktyviai dalyvavo projekto veiklose.

Klimato kaitos švelvinimui – Norvegijos praktika ir žinios

Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno r. meras Valerijus Makūnas ir Norvegijos Karalystės ambasados įgaliotoji reikalų patikėtinė Anne Sofie Bjelland, kurie pasidžiaugė aktyviu, efektyviu ir rezultatyviu Norvegijos ir Lietuvos ekspertų darbu, kurio rezultatas – Gairės savivaldybėms - buvo pristatytas vėlesniuose pranešimuose.

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius savo pranešime apžvelgė realią Lietuvos situaciją dėl saulės, vėjo, vandens energetikos ir perspektyvas, nurodė galimybes kaip pasinaudojant Norvegijos praktika spręsti klimato kaitos problemas Lietuvoje. LR Aplinkos ir finansų ministerijos pristatė aktualią informaciją savivaldybėms, norinčioms pasinaudoti valstybės parengtomis priemonėmis ir turimais finansavimo šaltiniais konkrečioms klimato kaitos švelninimo veikloms.


Klimato kaitos švelvinimui – Norvegijos praktika ir žinios

Ypač didelio susidomėjimo sulaukė Vakarų Norvegijos universiteto profesorės Deborah E. Davies išsakytos mintys bei pademonstruoti video pristatymai apie savivaldybių veiksmus mažinant miestų taršą bei prisitaikant prie klimato kaitos pasekmių. Didelio dėmesio sulaukė ir Tauragės mero Sigito Mičiulio pristatytos miesto plėtros vizijos ir perspektyvos siekiant „žaliojo“ miesto statuso. Meras pasidžiaugė, kad virš 90% miestui reikalingos šilumos pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių, o šilumos kaina yra viena žemiausių Lietuvoje.

Dėkojame partneriams, pranešėjams, mokymų dalyviams bei ekspertams, kurie aktyviai dalyvavo diskutuojant apie klimato kaitos švelninimo galimybes ir priemones, o taip pat išgrynino vietos savivaldybių problemas dėl prisitaikymo prie klimato kaitos. Tikimės, kad bendromis Norvegijos ir Lietuvos ekspertų pastangomis sukurtos Gairės savivaldybėms bus naudingas dokumentas ant kiekvieno Mero darbo stalo.

Gairės savivaldybėms yra čia.

 

KREA Aplinkos inžinerijos specialistas dr. T. Varkala