Projektas Co2mmunity

VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra, kartu su dar 14 partnerių iš Vokietijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos, įgyvendina INTERREG Baltic Sea Region finansuojamą projektą Co2mmunity – „Atsinaujinančios energetikos projektų bendras valdymas ir finansavimas bendruomenėse“.

Projekto tikslai: skatinti gyventojų bendruomenes rengti ir įgyvendinti atsinaujinančios energetikos objektus; naudoti tokių projektų generuojamą energiją bei gauti naudos parduodant atliekamą energiją kitiems vartotojams; šia veikla prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo bei klimato kaitos padarinių švelninimo.

Projekto vykdymo laikotarpiui bus sukurta bendruomenių ir savivaldybės atstovų, konsultantų, ekspertų, įrangos tiekėjų grupė – RENCOP, kuri palaikys ir skatins bendruomenių iniciatyvas įgyvendinant atsinaujinančios energijos projektus bendruomenėse.

Kovo 29 d. Kaune vyko projekto pristatymo renginys, kurio metu buvo pateikta informacija apie projektą bei pristatyti geriausios praktikos pavyzdžiai iš Danijos ir Vokietijos. KREA projekto vadovas dr. Tercizijus Varkala papasakojo apie kovo mėnesį aplankytus ojektus Danijoje (• Fons Naervarme a.m.b.a.: gyvenvietės centrinio šildymo tinklas; • Thermonet: geoterminio šildymo tinklas; • KOMtainer and Wasteland: „žaliasis taškas“ ir atliekų-antrinių žaliavų ekspozicija; • Project Zero: vizija –CO2 neutralus Sonderborgas iki 2029 m.) ir Vokietijoje (• Sprakebiul: centrinis šildymas miestelyje, naudojant biodujų gamyklos šilumą; • Nordgroon: energijos tiekėjų gamybos ir vartotojų naudojimo balansavimas siekiant šimtaprocentinio atsinaujinančios energijos regiono; • GP-Joule: vandenilio, kaip energijos šaltinio, gamyba bei praktinės perspektyvos).

UAB Terma direktoriaus pavaduotojas gamybai R. Valančius pristatė įgyvendintus atsinaujinančios energetikos – saulės energijos panaudojimo projektus Lietuvoje. Pranešėjas atsakė į klausytojus dominančius klausimus, vyko diskusijos dėl galimų naujų projektų ar renginių, kuriuose bendruomenės susipažindintų su įvairiomis atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybėmis. KREA informacija.