Vilniaus rajono bendruomenėms pristatytas projektas Co2mmunity

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės biure spalio 24 d. vyko susitikimas su bendruomenėmis, kurio metu projekto vadovas dr. Tercizijus Varkala pristatė „Interreg Baltic Sea Region“ programos projektą „Co2mmunity“ – „Atsinaujinančios energetikos projektų bendras valdymas ir finansavimas bendruomenėse“. Šį projektą įgyvendina VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra, kartu su dar 14 partnerių iš Vokietijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos.

Projekto tikslai: skatinti gyventojų bendruomenes rengti ir įgyvendinti atsinaujinančios energetikos objektus, naudoti tokių projektų generuojamą energiją bei gauti naudos parduodant atliekamą energiją kitiems vartotojams, šia veikla prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo bei klimato kaitos padarinių švelninimo.

„Co2mmunity“ projekto vykdymo laikotarpiui buvo sukurta bendruomenių ir savivaldybės atstovų, konsultantų, ekspertų, įrangos tiekėjų grupė – RENCOP, kuri palaikys ir skatins bendruomenių iniciatyvas įgyvendinant atsinaujinančios energijos projektus bendruomenėse. Diskusijos metu buvo galima susipažinti su pagrindinėmis atsinaujinančios energetikos kryptymis ir sužinoti pagrindines atskirų jos šakų tendencijas. Dr. T. Varkala pabrėžė, kad atsinaujinanti energija yra gaunama iš lengvai prieinamų ir aplinkai nekenksmingų šaltinių, t.y.:

  • Vėjo energija: vėjo turbinomis oro masių judėjimo energija paverčiama elektra;
  • Bioenergija: specializuotose jėgainėse biocheminių procesų metu išsiskirianti energija paverčiama į šilumą ir elektrą. Ji dar vadinama biomasės energija, nes naudoja augalinę masę (medieną, šiaudus, energetinius augalus), žemės ūkio ir komunalines atliekas;
  • Hidroenergija: hidroturbinų pagalba tekančio vandens energija paverčiama elektra, vandenynų potvynių ir atoslūgių energija;
  • Geoterminė energija: žemės gelmių šilumą galima panaudoti šilumos tiekimui buitinėms reikmėms.

Taip pat buvo pateikti geriausios praktikos pavyzdžiai iš Danijos:  Naervarme a.m.b.a.: gyvenvietės centrinio šildymo tinklas; Thermonet: geoterminio šildymo tinklas; KOMtainer and Wasteland: „žaliasis taškas“ ir atliekų-antrinių žaliavų ekspozicija; Project  Zero: vizija – CO2 neutralus Sonderborgas iki 2029 m. ir Vokietijos: Sprakebiul: centrinis šildymas miestelyje, naudojant biodujų gamyklos šilumą; Nordgroon: energijos tiekėjų gamybos ir vartotojų naudojimo balansavimas siekiant šimtaprocentinio atsinaujinančios energijos regiono; GP-Joule: vandenilio, kaip energijos šaltinio, gamyba bei praktinės perspektyvos.

Susitikimo pabaigoje buvo apsvarstytos įvairios galimybės dėl saulės jėgainės įrengimo Rudaminos bendruomenės poreikiams tenkinti – naudoti savo reikmėms, o perteklinę energiją parduoti į elektros tinklą ar kitiems vietiniams vartotojams. Taipogi buvo nagrinėta idėja dėl saulės elektrinėse pagamintos energijos naudojimo šilumos siurblių maitinimui geoterminio šildymo atveju. Vilniaus r. VVG pirmininkė išdėstė atsinaujinančios energetikos projektų bendruomenėse finansavimo galimybės bei reikalavimus. Dr. T. Varkala atsakė į klausytojus dominančius klausimus, vyko diskusijos dėl galimų partnerių projektų veikloms įgyvendinti ir bendruomenių informavimo apie įvairias atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes ir naudą.

KREA informacija.