EUKI MEM projekto rezultatai

2020 kovo 1 d. baigėsi EUKI MEM projektas, kuriame, tarp kitų keturių partnerių, dalyvavo Kauno regioninė agentūra (KREA). Projekto pagrindinis tikslas – su mažomis išlaidomis pagerinti savivaldybių pastatų valdymą ir sumažinti juose energijos sąnaudas ne mažiau kaip 5%. KREA pasirinkti 15 pastatų priklauso Jurbarko savivaldybei.

Projekto eigoje partneriai turėjo atlikti:

 • Įvertinti esamą pasirinktų savivaldybės pastatų būklės vadybą ir pateikti rekomendacijas jai pagerinti
 • Įvertinti savivaldybių energetikos vadybą ir taip pat pateikti rekomendacijas jai pagerinti;
 • Padidinti savivaldybės darbuotojų ir pastatų šeimininkų žinias apie jų naudojamų pastatų ypatybes ir energijos taupymo galimybes juose;
 • Paskatinti taupyti energiją.

Projekto metu buvo analizuojami 2015 - 2018 metų šių pastatų energijos suvartojimo duomenys, pasiūlytos priemonės, kaip sumažinti energijos vartojimą. Energijos vartojimo pasikeitimas 2018 11 – 2019 11 laikotarpiu parodė taikomų priemonių efektyvumą.
Projektui baigiantis, pasiekti energijos taupymo rezultatai ir geriausi pavyzdžiai buvo pateikti leidinyje, kurio angliška versija yra ir KREA tinklalapyje.

Apibendrinti projekto pasiekimai:

Suvartojimas iki projekto įgyvendinimo 16400
Suvartojimas po projekto įgyvendinimo 15060
Sutaupymai 1340
Sutaupymai, % 8,18

KREA pasiekti rezultatai EUKI MEM projekte:

Suvartojimas iki projekto įgyvendinimo 4030
Suvartojimas po projekto įgyvendinimo 4010
Sutaupymai 20
Sutaupymai, % 0,39

Lyginant suminius pasiekimus su pasiektais Jurbarko savivaldybėje, gautas palyginti labai mažas šiluminės energijos sutaupymas, nes didžiosios dalies pastatų šildymo sistemos senos, be reguliavimo įtaisų. Elektros suvartojimas sumažėjo ženkliau, nes pagal KREA pasiūlymus buvo pakeista dalis apšvietimo lempų šiuolaikinėmis LED tipo ir įdiegti judesio jutikliai.

Tarp projekte aptartų gerųjų pavyzdžių yra analizuojamas energijos suvartojimas „Nykštuko“ vaikų darželyje ir Jurbarko socialinių paslaugų centre. Taip pat, kaip sektinas pavyzdys, pateikta informacija apie mokinių supažindinimą su energijos suvartojimo matavimais ir tam skirtais prietaisais.

„Nykštuko“ vaikų darželyje energijos suvartojimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti nuo 2018 lapkričio iki 2019 lapkričio sumažėjo 13,8 MWh (5,49 %), elektros 2000 kWh (4,6 %), tačiau šalto vandens suvartojimas tapo didesnis 7 %, nes padaugėjo globotinių.

1 pav. Šilumos suvartojimas šildymui ir karšto vandens ruošimui Jurbarko Nykštuko vaikų darželyje, 2015 - 2019
1 pav. Šilumos suvartojimas šildymui ir karšto vandens ruošimui Jurbarko Nykštuko vaikų darželyje, 2015 - 2019
1 pav. Šilumos suvartojimas šildymui ir karšto vandens ruošimui Jurbarko „Nykštuko“ vaikų darželyje, 2015 - 2019
Elektros suvartojimo išklotinė Jurbarko „Nykštuko“ vaikų darželyje
2 pav. Elektros suvartojimo išklotinė Jurbarko „Nykštuko“ vaikų darželyje (----- -vidutinis mėnesio suvartojimas 2016-2018, ---- - vidutinis mėnesio suvartojimas 2018 11-2019 10)

Jurbarko socialinių paslaugų centre ženkliai sumažėjo elektros suvartojimas, nuo vidutinio metinio 43900 kWh 2016-2018 metais iki 36400 kWh 2018 11 – 2019 11 (17,2 %) pakeitus apšvietimo lempas į LED.

3 pav. Elektros suvartojimo išklotinė Jurbarko socialinių paslaugų centre
3 pav. Elektros suvartojimo išklotinė Jurbarko socialinių paslaugų centre (----- -vidutinis mėnesio suvartojimas 2016-2018, ---- - vidutinis mėnesio suvartojimas 2018 11-2019 10)

Supažindinimas su energijos suvartojimo matavimais ir prietaisais, bei perskaityti pranešimai apie energijos taupymo būdus, klimato kaitos pasekmes vyko 3-juose Jurbarko mokyklose: A.Giedrio gimnazijoje, Vytauto Didžiojo ir Naujamiesčio progimnazijose.

Paskaita apie energijos taupymą Vytauto
    Didžiojo progimnazijoje
Paskaita apie energijos taupymą Vytauto Didžiojo progimnazijoje
Užsiėmimas su energijos matavimo prietaisais A. Giedrio gimnazijoje
Užsiėmimas su energijos matavimo prietaisais A. Giedrio gimnazijoje
Užsiėmimų metu Naujamiesčio
    progimnazijoje, 2019 11 25
Užsiėmimų metu Naujamiesčio progimnazijoje, 2019 11 25
Matavimo prietaisų išmėginimas Naujamiesčio
    progimnazijoje, 2019 11 25
Matavimo prietaisų išmėginimas Naujamiesčio progimnazijoje, 2019 11 25