Pagalba bendruomenių energetikos projektų rengėjams

VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra, kartu su dar 14 partnerių iš Baltijos jūros regiono šalių (BJR), vykdo projektą „Atsinaujinančios energetikos projektų bendras valdymas ir finansavimas bendruomenėse“, kurio pagrindiniai tikslai yra skatinti gyventojų bendruomenes rengti ir įgyvendinti atsinaujinančių išteklių energetikos projektus, naudoti jų generuojamą energiją saviems ir bendruomenės tikslams, o taip pat šia veikla prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo bei klimato kaitos padarinių švelninimo.

Šis Vadovas yra skirtas savivaldybėms, pastatų valdytojams/prižiūrėtojams, piliečiams ir įmonėms energetikos asociacijoms bei visiems, besidomintiems atsinaujinančios energetikos plėtra. Šio Vadovo tikslas - padėti bendruomenėms pradėti vykdyti bendruomenės energetikos projektus. Šis Vadovas nesigilina į techninius aspektus, bet siūlo bendrąją informaciją ir nuorodas į patikimus informacijos šaltinius.

Šiame Vadove pagrindinis dėmesys skiriamas teisiniams, socialiniams, ekonominiams ir informaciniams/kultūriniams aspektams, kurie daro įtaką atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) projektų plėtrai mūsų šalyje. Jame pateikiami praktiniai patarimai apie veiksmus, kurių turėtume imtis, skatindami atsinaujinančios energijos bendruomenių projektus. Vadove taipogi pateikiami Baltijos jūros regiono (BJR) geriausios praktikos pavyzdžiai ir energetikos bendruomenių patirtis. Taipogi aprašomos kliūtys ir barjerai bei galimybės ir skatinantys veiksniai, susiję su bendruomenių atsinaujinančios energijos projektų kūrimu. Šiame Vadove pateikta informacija taip pat grindžiama „Co2mmunity“ projekto partnerių atliktais moksliniais tyrimais ir praktine veikla.

Bendruomenės energetikos projektai turi įvairialypių privalumų - jie palaiko vietinę ekonomiką pelno ir užimtumo, savarankiškumo, saviraiškos ir bendros naudos prasme. Norint, kad ši nauda būtų matoma bendruomenės nariams, būtina sėkmė ir vietiniai gerosios praktikos pavyzdžiai.

Elektroninę šio Vadovo versiją galite atsisiųsti paspaudę nuorodą „Vadovas“.

Išsamesnę informaciją apie projektą teikia dr. Tercizijus Varkala telefonu 861408525 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

KREA informacija