Gairės: “Kaip vystyti bendruomenių energetikos projektus”

Per tris projekto „Co2mmunity“ vykdymo metus (2018-2020) partneriai iš 8 Baltijos jūros šalių (Estijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos) atliko didžiulį praktinį, mokslinį ir edukacinį darbą dėl atsinaujinančių išteklių energetikos projektų plėtros bendruomenėse. Sukurtas ir išbandytas Rencop modelis, nustatyti bendruomenių energetikos projektų plėtrą skatinantys veiksniai bei barjerai, pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai dėl bendruomenių motyvacijos didinimo ir teisinio reguliavimo tobulinimo.

Visiems, neabejingiems atsinaujinančių išteklių energetika, klimato kaitos įtakos švelninimu ir „švaresne aplinka“, siūlome susipažinti su „Gairėmis“ – bendru partnerių veiklos rezultatu.

Brošiūroje pateikiama:

  • bendruomenių energetikos projektų pavyzdžiai,
  • atsinaujinančių išteklių energetikos samprata,
  • atsinaujinančių išteklių energetikos Europos Sąjungoje ir atskirose šalyse apžvalga,
  • Rencop‘o, kaip savito bendradarbiavimo metodo, apibrėžimas.
  • Energetikos bendruomenių plėtrą skatinantys veiksniai ir barjerai,

Dokumentą anglų kalba galima atsisiųsti paspaudus nuorodą Roadmap.

Nemažiau svarbus projekto veiklos rezultatas yra parengtos rekomendacijos atsinaujinančių išteklių energetikos bendruomenių kūrimo plėtrai. Dokumentą lietuvių kalba galima atsisiųsti paspaudus nuorodą “Policy paperLT”.

Kauno regioninė energetikos agentūra dėkoja savivaldybių, bendruomenių, asociacijų bei kitų organizacijų atstovams už nuoširdų bendradarbiavimą vykdant Co2mmunity projekto veiklas.

KREA informacija