Nuo idėjų – prie realių veiksmų: projektas Energize Co2mmunity„Co2mmunity“ yra įvairių organizacijų, kurios skatina atsinaujinančių išteklių energetikos vystymą bendruomenėse, tinklas aštuoniose Baltijos jūros regiono valstybėse. Energize Co2mmunity yra tęstinis projektas – baigiamoji fazė, kurios metu siekiama RENCOP (Renewable Energy Cooperation Partnership – Atsinaujinančių išteklių energetikos kooperatinė partnerystė) veiklos stiprinimo bei pilotinių AIE bendruomenių projektų įgyvendinimo.

Remdamiesi „Co2mmunity“ rezultatais ir patirtimi, projekto partneriai pilotiniuose regionuose toliau skatins sėkmingą darbą ir įgyvendins „Community Energy“ (CE) projektus. Tarpvalstybinis partnerių susitarimas padės nustatyti regionų partnerių bendradarbiavimo galimybes. Akivaizdu, kad kiekvienoje šalyje yra skirtingas atsinaujinančių išteklių energetikos bendruomenėse išvystymo lygis, todėl buvo pasirinktas dvišalio bendradarbiavimo modelis, sugrupuojant vieną šalį iš labiau patyrusių, o kitą – iš siekiančių aktyvesnės plėtros. Pažintiniai vizitai, nuotoliniai mokymai, keitimasis gerąja ir praktine patirtimi padės bandomiesiems regionams ir įtrauks bei sujungs regioninius suinteresuotuosius subjektus į šią veiklą. Danija, konkrečiai Middelfarto savivaldybė, yra pasirengusi pasidalinti savo patirtimi skatinant bendruomenių AIE projektus Lietuvoje.Šiuo projektu siekiama įgyvendinti ir išplėsti realius CE projektus, pagrįstus RENCOP veiklos procesu ir tarptautine suporuotų šalių parama. Iš esmės „Energize Co2mmunity“ siekia skatinti tvarią atsinaujinančių išteklių energetiką Baltijos jūros šalių regione.

Numatyti du pagrindiniai „Energize Co2mmunity“ veiklos rezultatai:

  1. Įgyvendinti šeši bandomieji atsinaujinančių išteklių energetikos bendruomenės projektai skirtinguose regionuose partnerių šalyse.
  2. Bus sukurtas „CE sprendimų išvadų rinkinys“, kurį sudarys sėkmės istorijos, procesai bei pokyčiai ir pagrindinės pamokos, išmoktos iš CE veiklos kiekviename regione patirties.

Daugiau apie projektą: https://co2mmunity.eu arba This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KREA informacija