Konferencija: Atsinaujinanti energetika bendruomenėms

Rugpjūčio 26 d. Kaune įvyko INTERREG BJR projekto Co2mmunity konferencija – „Atsinaujinančios energetikos projektų bendras valdymas ir finansavimas bendruomenėse“.

VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra (KREA), kartu su dar 14 partnerių iš Baltijos jūros regiono šalių, vykdo šį projektą, kurio pagrindiniai tikslai yra skatinti gyventojų bendruomenes rengti ir įgyvendinti atsinaujinančių išteklių energetikos projektus, naudoti jų generuojamą energiją saviems ir bendruomenės tikslams, o taip pat šia veikla prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo bei klimato kaitos padarinių švelninimo.

Konferencijos dalyviams – savivaldybių, bendruomenių, mokslo institucijų ir verslo atstovams pateikti pranešimai apjungė teorinius-informacinius ir praktinius aspektus. Svarbią informaciją apie atsinaujinančių išteklių energetikos bendrijas pateikė Energetikos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupės vyresnioji patarėja L. Sveklaitė. Ypač svarbi 2018 m. Direktyva dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją: • vystant AEI rinką skatinama atsižvelgti į palankų poveikį regionų ir vietos plėtros galimybes, socialinę sanglaudą ir užimtumo galimybes; • valstybėms narėms sukuriamas įpareigojimas užtikrinti AIE bendrijų steigimąsi, dalyvavimą paramos skirstyme. Pranešime taipogi akcentuoti gaminančių vartotojų ir AIE bendrijų skirtumai ir panašumai.

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas M. Nagevičius pristatė atsinaujinančių išteklių energetikos apžvalgą ir tendencijos Lietuvoje. Pranešime buvo daug statistinės informacijos, atsinaujinančių išteklių naudojimo Lietuvoje vertinimo ir įžvalgų ateičiai.

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Nacionalinių programų valdymo departamento Klimato kaitos projektų ir registro skyriaus patarėjas N. Lesickas pasidalino informacija apie Klimato kaitos programos finansavimo galimybes atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui.

Antrojoje dalyje konferencijos dalyviai iš Tauragės r. tarybos nario S. Mičiulio lūpų išgirdo apie Tauragės r. pasiekimus mažinant CO2 išmetimus naudojant atsinaujinančių išteklių energiją, biokuro gamybos apimtis bei elektrinio transporto perspektyvas. Kaip gerosios praktikos bendruomenėse pavyzdžiai buvo pateikti Pagramančio bendruomenės ir Daugų Technologijų ir verslo mokyklos projektai.

Džiugu, kad Daugų technologijų ir verslo mokyklos bendruomenė, vedama direktoriaus V. Pakalniškio, žengė dar vieną savarankišką žingsnį – savomis lėšomis įgyvendina antrąjį saulės elektrinės (30 kW) projektą. Pirmoji 100 kW galios elektrinė buvo pastatyta naudojantis Klimato kaitos programos finansine parama.

Konferencijos pabaigoje apie praktinius ir technologinius saulės elektrinių sprendimus papasakojo UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ direktoriaus pavaduotojas A. Jacunskas.

Konferencijos organizatoriai dėkoja pranešėjams ir dalyviams bei informuoja, kad KREA tinklapyje galima rasti pranešimų tekstus.

KREA informacija