Įžanginė konferencija

Projekto "Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu"